Maputi sa eksperimento sa sarili - Hindi ko talaga...

Bago ako magsimula, nais kong ibahagi ang aking mga personal na karanasan sa lahat ng mga produkto sa aking koleksyon. Umaasa ako na ginawa ko rin ang iyong balat na mukhang maganda at kumikinang. Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa akin, magagamit ako para sa pagsasalita ng mga pakikipagsapalaran at mga photo shoots. Narito ang aking website. Maaari mong mahanap ako sa Twitter at Facebook. Maaari kang makipag-ugnay sa akin sa pamamagitan ng email o sa telepono sa 917-936-4357. Salamat sa pagbabasa, at tandaan na ibahagi ang pahinang ito. Ang pahinang ito ay inilaan para sa impormasyon at impormasyon lamang. HINDI ito ay nangangahulugang mag-diagnose, magpagamot, magpagaling o maiwasan ang anumang sakit. Ang impormasyon sa pahinang ito ay inilaan lamang upang hikayatin ang mga tao na maghanap ng pangangalagang medikal para sa kanilang sarili o sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang impormasyong ibinigay ay hindi isang kahalili sa payo ng iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan. Kung nagkakaproblema ka sa paniniwalang ang iyong mga mata kapag nabasa mo ito, ito ay dahil sa ganap na nawala ang iyong isipan. Hindi ka dapat kumuha ng anumang nabasa mo sa pahinang ito bilang payo sa medikal, ngunit sa halip, bilang isang gabay upang isaalang-alang. Hinihikayat kang maghanap ng iyong sariling personal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang makatulong na magpasya para sa iyong sarili. Hinihikayat ka ring makipag-ugnay sa iyong lokal na tanggapan ng Kalusugan sa Kalusugan, at / o lokal na kabanata ng American Academy of Dermatology, o pambansang tanggapan ng Pambansang Konseho ng Dermatologic Associations kung mayroon kang anumang mga alalahanin o katanungan.

Ang pinakabagong mga pagsusuri

Perfect white

Milan Pace

Kung naniniwala kami na hindi mabilang na mga ulat na kasalukuyang nai-publish, maraming mga taong ...